LinksLab, een RoodGroen samenwerkingsverband, organiseert:

KLIMAATBELEID EN ENERGIETRANSITIE

Diederik Samsom in gesprek met Benide Bolumba, Melissa van Hoorn en Philip Broeksma

Wanneer: Vrijdag 16 December, 16.30 uur
Waar: Der Aa-Theater, Akerkstraat 11, 9712 BD Groningen

Over nut en noodzaak van klimaatbeleid en energietransitie is inmiddels iedereen het wel eens. Doelstellingen vliegen je om de oren. Maar de praktijk van uitvoering roept nog vele vragen op. Op welke alternatieve energiebronnen moeten we inzetten? Alleen al op dit technische vlak lopen de meningen uiteen. Laat staan op politiek vlak. Als het klimaatprobleem gevolg is van ongebreideld kapitalisme en consumentisme, wat vereist dat dan: gedragsverandering of juist systeemverandering? Wat hebben we over voor klimaatbeleid en energietransitie? Wie betaalt de rekening? En hoe voorkomen we nieuwe vormen van ongelijkheid – internationaal, maar ook
nationaal en lokaal?

Wat betekent de Europese Green Deal voor provincie en gemeente Groningen? Welk steentje kunnen zij bijdragen – van waterstof tot warmtenetten en tochtstrips? Hoe ook daar, op lokaal niveau, om te gaan met de spanning tussen duurzaamheid en betaalbaarheid, tussen daadkracht en draagvlak? Hoe krijg je iedereen mee in de transitie?

Vragen genoeg – ook op persoonlijk vlak. Hoe kan ik zelf bijdragen aan de transitie? Mijn eigen ecologische voetafdruk verkleinen, actie voeren á la Extinction Rebellion, of met de buren eigen groene energie opwekken als energiegemeenschap?

Onze hoofdgast DIEDERIK SAMSOM, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid, gaat hierover het gesprek aan met Benide Bolumba (DWARS), Melissa van Hoorn (GL-gedeputeerde provincie Groningen), Philip Broeksma (GLwethouder gemeente Groningen), en met het aanwezige publiek.

Moderator: Hans Harbers

Iedereen van harte welkom!

PS: wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van LinksLab, stuur dan je mail-adres naar: linkslabgroningen@gmail.com