Circulaire economie

Optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen.

  • Stimuleer, initieer, informeer en communiceer de circulaire economie

 

De gemeente dient er zorg voor dragen, dat afval op de juiste wijze en op correcte manier gescheiden wordt aangeleverd. Ook kan zij initiërend optreden om partijen te interesseren of bij elkaar te brengen om circulaire economie handen en voeten te geven.

Grondstoffen worden schaarser en het delven/maken van grondstoffen is hoe dan ook milieubelastend. Daarnaast is er een grote stroom van gebruikte grondstoffen die als afval weinig of maar ten dele wordt gebruikt. Het motto: “Afval bestaat niet, alleen grondstof voor iets nieuws” maakt duidelijk dat er veel te winnen is met goed omgaan met afval. Niet meer vernietigen maar hergebruik is waar het om gaat bij een circulaire economie. Als belangrijkste organisator van de afvalstromen in haar gebied is het duidelijk dat er op het gebied van de circulaire economie een grote rol is weggelegd voor de gemeente. Het bevorderen van statiegeld op kleine PET-flessen en blikjes hoort daar bij, in aansluiting op de ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ van de VNG.

Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor de lokale leefomgeving: milieuwinst, nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. En daarmee wordt de regionale positie en aantrekkings- kracht van de gemeente voor bedrijven en burgers versterkt.