Vernieuwend onderwijs

Groene betaalbare scholen met sport en talentontwikkeling.

  • Brede scholen voor toegankelijk, kansrijk en divers onderwijs, gericht op toekomstige ontwikkelingen

  • Afgestemd onderwijs op de markt met voldoende stage- en leerplekken

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Dat geldt voor het kind dat leert lezen, de jongere die een diploma haalt en de werkloze die zich laat omscholen.

We zetten in op kansrijk onderwijs en investeren in groene, duurzame scholen met betaalbaar onderwijs. Kwaliteit gaat hierbij voor kwantiteit waarbij de locatie voor iedereen bereikbaar is of wordt gemaakt. Talentontwikkeling gaat voor prestatie-gerichtheid. Experimenten met vernieuwend onderwijs bieden we ruimte om zich te ontwikkelen. Leerlingen moeten zich veilig voelen en kunnen zijn wie ze zijn, in de breedste zin van het woord. Sport als stimulans voor fysiek, mentale en persoonlijke ontwikkeling is vast onderdeel van het lesprogramma.

Voortgezet en middelbaar onderwijs dat goed is afgestemd op het niveau van de leerling is belangrijk voor een effectieve voorbereiding van onze jongeren op de arbeidsmarkt. GroenLinks maakt zich sterk voor een breed scholenaanbod in de eigen regio, zodat jongeren zoveel mogelijk hier naar het vervolgonderwijs kunnen. Regionale en internationale samenwerking met de markt is noodzakelijk om voldoende leerwerk- en stageplekken te vinden.

Onder het mom van een leven lang leren is het onderwijs niet slechts toegankelijk voor jongeren. Ook de werkende, werkloze en oudere moet toegang hebben tot onderwijs om zich blijvend te ontwikkelen zonder de grens van de individuele portemonnee.