Dikke vrienden zijn

De titel is de Nederlandse vertaling van Alsahaba. In Winschoten is een stichting opgericht “Samen Alsahaba” die nu een paar jaar bestaat. De stichting wil van betekenis zijn voor de samenleving. Zeker bij het op weg helpen van mensen die van buiten komen: het gaat dan om hoe de Nederlandse samenleving er uitziet, hoe je omgaat met elkaar, met anderen en om scholing. Het lijkt soms ook wel op een dorpsplein: kinderen zijn welkom, er is een gebedsruimte (kerk, moskee), een om plek samen wat te drinken

Juist omdat er nu verkiezingen zijn heeft GroenLinks er een informatiemiddag, zonder politieke inhoud, gehouden: hoe ziet het Nederlandse staatsbestel er uit? En wat betekent het dat je mag kiezen? Ate Flapper, op de foto met Imam Ahmed Houssein, heeft daar uitgebreid over mogen vertellen. Het werd door de organisatie en de luisteraars zeer gewaardeerd.