Standpunten

Standpunten

Over onderwijs, sport en cultuur

Over onze woonomgeving en hoe we omgaan met onze vrije ruimte

Over een duurzame samenleving

Over groene ruimte en ecologie

Over veilig en sociaal samenleven