Nieuws

Actie: Geen verhoging van het lage btw-tarief

Een brede coalitie van GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, FNV, de Patiëntenfederatie, de Fietsersbond, de Anbo, de Beroepsorganisatie Kunstenaars en vele anderen trekt ten strijde tegen de geplande btw-verhoging op dagelijkse boodschappen, boeken, fietsreparaties, concertkaartjes en openbaar vervoer.

Het nieuwe kabinet maakt de keuze voor het grote geld en niet voor de gewone mensen. Vergroot de maatschappelijke druk en sluit je aan. Samen krijgen we de plannen van tafel. Ga naar www.geenbtwverhoging.nl en werk mee aan deze actie door de petitie te ondertekenen.

Regenboogweek Oldambt (8-15 oktober)

In de week van 8 tot 15 oktober wordt in de gemeente Oldambt een aantal activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de positie van Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT). 

Lees verder

Ledenvergadering omtrent gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 17 juli  /  20.00 uur  /  Boschpoort Winschoten

Op onze bijeenkomst van 22 mei jl. hebben we een volgende stap kunnen zetten op weg naar deelname van GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Van de toen aanwezige leden waren tevens vier mensen bereid om in klein verband na te denken over de visie van GroenLinks in het Oldambt. Deze groep is bij elkaar geweest en er zijn ideeen op papier gezet. Deze kunnen gezien worden als een aanzet om te komen tot een Verkiezingsprogramma.

Tijdens de komende vergadering praten we verder over de belangrijke punten van Groenlinks in onze gemeente en zullen we bespreken wat er in de komende maanden moet gebeuren. 

Word jij ons nieuwe Raadslid?

In maart 2018 kiezen de bewoners van Oldambt een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks zoekt daarom gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die het lokale beleid schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Als dat iets voor jou is, meld je dan vóór 1 september 2017 aan bij Aart-Jan Langbroek: oldambt@groenlinks.nl

Als je je aanmeldt, ontvang je in een gesprek met één van de bestuursleden uitleg over de procedure, over het werk van een raadslid en van de steunfractieleden en vertel je zelf over jouw motivatie en achtergrond. Je krijgt een bewilligingsformulier mee ter invulling, indien de kandidatuur wordt doorgezet.

Een gesprek met de kandidatencommissie vindt plaats indien je opteert voor een van de kopplaatsen van de ranglijst. Dat gesprek vindt plaats in september waarna de kandidatencommissie met een voorstel komt voor de conceptkandidatenlijst aan de leden.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oldambt stelt vervolgens eind november 2017 de definitieve kandidatenlijsten vast.

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Pagina's