Nieuws

Ledenvergadering omtrent gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 17 juli  /  20.00 uur  /  Boschpoort Winschoten

Op onze bijeenkomst van 22 mei jl. hebben we een volgende stap kunnen zetten op weg naar deelname van GroenLinks aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Van de toen aanwezige leden waren tevens vier mensen bereid om in klein verband na te denken over de visie van GroenLinks in het Oldambt. Deze groep is bij elkaar geweest en er zijn ideeen op papier gezet. Deze kunnen gezien worden als een aanzet om te komen tot een Verkiezingsprogramma.

Tijdens de komende vergadering praten we verder over de belangrijke punten van Groenlinks in onze gemeente en zullen we bespreken wat er in de komende maanden moet gebeuren. 

Word jij ons nieuwe Raadslid?

In maart 2018 kiezen de bewoners van Oldambt een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks zoekt daarom gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die het lokale beleid schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Als dat iets voor jou is, meld je dan vóór 1 september 2017 aan bij Aart-Jan Langbroek: oldambt@groenlinks.nl

Als je je aanmeldt, ontvang je in een gesprek met één van de bestuursleden uitleg over de procedure, over het werk van een raadslid en van de steunfractieleden en vertel je zelf over jouw motivatie en achtergrond. Je krijgt een bewilligingsformulier mee ter invulling, indien de kandidatuur wordt doorgezet.

Een gesprek met de kandidatencommissie vindt plaats indien je opteert voor een van de kopplaatsen van de ranglijst. Dat gesprek vindt plaats in september waarna de kandidatencommissie met een voorstel komt voor de conceptkandidatenlijst aan de leden.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oldambt stelt vervolgens eind november 2017 de definitieve kandidatenlijsten vast.

Vacatures provinciaal bestuur

Ben jij het organisatorisch talent waarnaar wij op zoek zijn? Draai jij je hand niet om voor het organiseren van een boeiende gespreksavond en weet je snel een weg te vinden binnen onze organisatie? GroenLinks bruist van de energie en ons ledenaantal blijft maar groeien. Daar zijn we erg blij mee en we willen al onze (nieuwe) enthousiaste leden graag leren kennen. Daarom organiseren we ledenavonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat ons bindt en boeit. Wil je graag meehelpen om GroenLinks nog groter te maken en voel je het al kriebelen om zo'n avond te organiseren? Of wil je graag een kleine lokale afdeling een duwtje in de rug geven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Wij hebben plek voor twee talenten dus kom ons versterken en meld je aan bij Ria Damhof (riadamhof@gmail.com // 06-14531360)

Lees verder

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

Pagina's