Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

GroenLinks Oldambt heeft er helaas voor moeten kiezen om voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 geen lijst in te dienen. 

 

Na rijp beraad hebben wij besloten dat op dit moment GroenLinks Oldambt onvoldoende actieve verkiesbare en ondersteunende mensen kan leveren.

Het bezetten van een zetel in de gemeenteraad is niet zomaar iets. Je laadt een flinke verantwoordelijkheid op je schouders wanneer je je laat kiezen tot volksvertegenwoordiger. Het goed en gewetensvol uitvoeren van de taak als lid van de gemeenteraad mag niet licht worden opgevat.

Evenzeer is het indienen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen een zaak van verantwoordelijkheid. Je moet er als politieke partij alleen toe overgaan wanneer zoveel mogelijk voldaan is aan de voorwaarden om een zetel of zetels op een goede en verantwoorde manier te bezetten.

Daarom achten wij het nu niet verantwoord een lijst in te dienen en eventueel een zetel of zetels in de gemeenteraad van Oldambt in te gaan nemen.

Dat betekent niet dat u de komende tijden niets gaat horen van GroenLinks Oldambt. Onze standpunten en gedachtengoed hebben we op papier gezet en dat is een inspirerend verhaal geworden. Belangrijke elementen uit ons verhaal zullen we over het voetlicht brengen, bediscussiëren en nader uitdiepen in thema-bijeenkomsten, waar we iedere geïnteresseerde in Oldambt graag voor uitnodigen. Te zijner tijd zullen we hier ruchtbaarheid aan geven. U bent welkom!

Ook bij belangrijke zaken die spelen in de gemeente, zullen wij ons geluid laten horen en zullen wij ons laten zien.

De komende vier jaar gaan we gebruiken om de GroenLinks afdeling Oldambt meer leven in te blazen, uit te breiden en actief te laten functioneren. Wanneer u daaraan mee wilt doen, bent u van harte welkom in onze afdeling. U kunt ons ook vinden op Facebook.

U hoort nog van ons.