GroenLinks inspireert het Oldambt

GroenLinks deed niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat wil niet zeggen dat we stil zitten.

Met een inspiratie-document (te vinden onder "standpunten") willen we onze afdeling positioneren en lokale partners én inwoners inspireren bij belangrijke beslissingen die de komende jaren genomen gaan worden. Ambitieus maar haalbaar. Onze samenleving staat onder grote druk om te verduurzamen en de krimp te verslaan. En dat kan. Wij geloven in de kracht van het Oldambt en haar inwoners. In het inspiratie-document geven we aan wat onze hoofdlijnen zijn, waar we voor staan. Wat we minimaal nodig vinden om de doelen te bereiken die we allen voor ogen hebben: een toekomst voor onze kinderen.