Er is eerder een wetsvoorstel ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken om de bestaande 'Wet Huis voor klokkenluiders' te wijzigen in de ‘Wet bescherming klokkenluiders’, zodat de klokkenluiders beter beschermd zouden worden.

In opdracht van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken is naar de werking van deze nieuwe wet een zogenoemde wetenschapstoets uitgevoerd. Deze toets heeft aangetoond dat de klokkenluiders ook door de nieuwe wet onvoldoende worden beschermd! 

Meer informatie kun je hier vinden.