Onze lijsttrekker Aart Jan Langbroek wordt fractievoorzitter. Jolanda Dale en Ina Walvis ondersteunen hem bij zijn werk in de fractie als fractieondersteuners. Een aantal leden van GroenLinks, zowel uit het bestuur als kandidaten en gewone leden, staat het drietal bij. Gezamenlijk willen wij er aan bijdragen dat onze visie voor Oldambt in de gemeenteraad wordt gehoord… en uitgewerkt. 

In een GroenLinks-vergadering op donderdagavond 24 maart bespraken we de resultaten van de verkiezingen. We kijken terug op een goede, plezierige en opbouwende samenwerking van campagneteam met de leden, en ook met inwoners die ons van dienst zijn geweest. 
Die samenwerking zullen we de komende 4 jaar voortzetten en uitbouwen. Speerpunten/thema’s zullen zijn kansen bieden voor jongeren, (energie-)armoede tegengaan, de verscheidenheid aan planten en dieren verbeteren, het veststellen van de Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen doet mee (inclusiviteit)’ en prettig en duurzaam wonen en meer bouwen in dorpen en wijken. Daarnaast zullen we ons richten op bredere onderwijsvormen om jongeren te trekken en een grotere diversiteit aan beroepen en inwoners tot stand te brengen.