Uw mening over natuur en landschap in uw omgeving

Meer dan 500 mensen hebben laten weten hoe zij denken over de toestand van natuur en landschap in hun omgeving. Je kunt hun reacties lezen op www.kiesvoorgroningen.nl .

Alle reacties worden naar de Statenleden gestuurd die op 10 januari 2018 gaan praten over de Toestand van Natuur en Landschap in de provincie Groningen. Deze vergadering van de Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid is openbaar en ook live te volgen via de website van de provincie. Natuur en landschap staan in 2018 regelmatig op de agenda van de Staten, waaronder de actualisering van de beleidsnotitie flora en fauna en de actualisering van de Omgevingsvisie.