Natuur

Vergroening en verduurzaming van onze samenleving is van groot belang. Groen is voor GroenLinks behoud en vergroten van onze natuur en onze landschappen, genieten van de rust, de ruimte en de nacht en duurzame natuurvriendelijke teelt van landbouwgewassen.

Klimaataanpassing

Aanpassing aan klimaatverandering, ook klimaatadaptatie genoemd, is nodig, maar dat gaat niet vanzelf. De Regionale Energiestrategie (afspraken om het CO2 gehalte in de atmosfeer te verlegen) is een voorbeeld om in deelgebieden duurzame energie op te wekken.

Energie

In onze provincie, maar ook in omliggende provincies worden windmolens gebouwd en zonneparken aangelegd. Er wordt in de buurt zout en magnesium gewonnen. In lege zoutcavernes wordt voldoende gas opgeslagen om strenge winters door te komen. Nog steeds vinden er aardbevingen plaats, waar inwoners naast schade aan hun woning ook mentale klachten krijgen. Beoogde uitbreiding van de zoutwinning draagt daar verder aan bij. We staan aan de vooravond van de energietransitie: we laten samen de wereld beter achter dan dat we het ontvingen. Windmolens en zonneparken kunnen daarbij helpen. Nieuwe energiedragers, zoals waterstof, op termijn ook. GroenLinks vindt dat voor al deze maatregelen draagvlak onder de bevolking nodig is; wij stimuleren het draagvlak bij de inwoners en zijn beducht voor het opleggen van hogerhand.
Volgens GroenLinks kan onze provincie zich specialiseren in energie. Er zijn hier mogelijkheden om te verduurzamen en sterk te investeren in opleidingen, ook voor de eigen inwoners van Oldambt. Zij kunnen een uitdagende eerste of vervangende baan vinden. Geld dat wordt verdiend in onze omgeving blijft in onze omgeving, zodat de lasten ook de lusten worden. Door inkomsten uit de energietransitie kunnen mooie initiatieven ondersteund worden, waardoor de leefbaarheid in de omgeving blijft bestaan. Slechts met deze voorwaarden, vinden we het verantwoord om verdere initiatieven voor de energietransitie te steunen.

Hieronder kun je ons verkiezingsprogramma downloaden als je meer wilt weten.