Sporten is gezond voor iedereen. Als individu kun jij je eigen rondje hardlopen/wandelen of je kunt sporten op verenigingsniveau. De vele vrijwilligers die de verenigingen levend houden zijn van onschatbare waarde. Belangrijk is het op peil houden van binnen- en buitensportvoorzieningen. Ook zwemlessen moeten behouden blijven. Speeltuinen moeten voor ieder kind toegankelijk zijn; bij nieuw aan te leggen speeltuinen wordt de jeugd uit de buurt betrokken bij het ontwerp. Iedereen, ook sporters met een beperking (inclusieve sport), moet deel kunnen nemen aan het gevarieerde aanbod van verenigingen en sportbeoefeningen (Oldambtster sportakkoord). GroenLinks Oldambt onderschrijft het belang van het ambitieuze sportakkoord en wil het in 2018 getekende akkoord actualiseren en zo nodig bijstellen.

GroenLinks vindt kunst en cultuur van grote maatschappelijke waarde en maakt zich sterk voor een gevarieerd cultureel klimaat in het Oldambt. Het brede aanbod van culturele voorzieningen en uitingen willen wij ook voor de toekomst behouden en uitbreiden. De gemeente blijft de Klinker (muziekschool, kunstencentrum) ondersteunen. Ook zijn bibliotheekvoorzieningen van grote waarde, enerzijds vanwege hun aanbod aan onder meer (luister)boeken maar ook omwille van sociale contacten, als ‘buurtplein’.

Als je wilt weten hoe wij deze plannen uitwerken, lees dan ons verkiezingsprogramma dat je hier beneden kunt downloaden.