In het landschap is de strijd tegen het water en de inpolderingen voor boerenland af te lezen aan de kolken, enkele dijken en waterlopen. Diverse oude stoom- en dieselgemalen in Oldambt getuigen van de inspanningen die werden geleverd om overtollig water weg te pompen; Heiligerlee kent het aantrekkelijke Klokkengieterijmuseum en Museum Slag bij Heiligerlee; Bad Nieuweschans heeft de Locomotievenremise (Lees De Graanrepubliek) en het aantrekkelijke Vestingmuseum Bad Nieuweschans; in de dorpen treft men veel cultureel erfgoed aan, zoals oude kerken met hun orgels, en boerderijen.

GroenLinks Oldambt ondersteunt van harte de samenwerking van cultuurhistorische, landschaps- en natuurorganisaties in het streven naar een gezamenlijk onderkomen waar onder andere toeristen wegwijs kunnen worden gemaakt in de Oldambtster eigenheden en aantrekkelijkheden. Daarin kan worden samengewerkt en geïnvesteerd met de Oldambtster ondernemers (toerisme en middenstand) en de gemeente.

Meer weten? Download ons verkiezingsprogramma hier beneden.

Foto: Interieur Marktpleinkerk Winschoten (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)