Nieuws

Liesbeth van Tongeren niet de Groenste politicus van het jaar

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is niet gekozen tot groenste politicus van het jaar. Zij werd verslagen door Marianne Thieme van de Partij voor de dieren. Volgens Natuurmonumenten, die de verkiezingen organiseert, was Thieme de beste: “Marianne  Thieme zet zich als Kamerlid van de Partij voor de Dieren met hart en ziel in voor dierenwelzijn, natuurbehoud en milieuproblemen. Zij maakt zich bijvoorbeeld sterk voor het afmaken van een nationaal natuurnetwerk en het creëren van robuuste natuur. Ook strijdt zij tegen de sterk geïndustrialiseerde landbouw in Nederland. Zaken waar wij als Natuurmonumenten groot belang aan hechten.” Mocht Liesbeth hebben gewonnen dan zou het commentaar er niet veel anders hebben uitgezien.

Meer over de Werkgroep Onderwijs

Deze onlangs opgerichte werkgroep wil aansluiten bij het landelijk debat over de toekomst van het onderwijs, onder meer gevoerd binnen de landelijke werkgroep onderwijs GLOW. De huidige problemen en discussies vragen om een doorlopende ontwikkeling van de GroenLinks visie. Wij willen hieraan bijdragen, en deze visie uitwerken voor de situatie in Groningen en de Groningse buitengebieden. Mogelijke onderwerpen van discussie zijn ideeën over herijking van het curriculum, de onvrede over het rendementsdenken in het (hoger) onderwijs, de noodzaak van stimuleren van creativiteit bij jonge kinderen, en de relatie tussen passend onderwijs en de arbeidsmarkt. 
Deze ontwikkelingen en discussies raken de stad Groningen allemaal. De stad Groningen is een verzamelplaats van allerlei onderwijsinstellingen: basisscholen, maar ook vele vormen van voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs op alle niveaus en een universiteit. De stad bedient met name op academisch niveau bijna het hele noorden. De stad bloeit niet in de laatste plaats door de vele onderwijsinstellingen en de studenten die zij herbergt.
Buiten de stad is sprake van een andere situatie. Het platteland van Noordoost Groningen heeft te maken met krimp; mensen trekken weg omdat er geen kansen zijn op werk en voorzieningen steeds verder worden afgebouwd. Ook de onderwijsvoorzieningen. Dorpsscholen verdwijnen en gaan op in zogenaamde kindvoorzieningen, die geen lokale maar een meer regionale functie hebben. Wat zijn de gevolgen van krimp voor het onderwijs? Hoe speelt het onderwijs hier op in en welke repercussies heeft dit voor de kinderen en het onderwijs dat zij krijgen aangeboden? Onderwijs gaat om het bieden van kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen. Hoe kunnen we dat zeker stellen  in bijvoorbeeld  Noordoost Groningen, gegeven de ontwikkelingen? Dit zijn vragen waar de nieuwe werkgroep onderwijs zich over wil buigen.
Alle belangstellenden zijn welkom. Voel je je aangesproken door de taakopdracht van deze werkgroep? Dan kun je contact opnemen met Lydia Langerwerf: l.langerwerf@gmail.com

 

Zeg nee tegen TIPP

GroenLinks is een petitie begonnen tegen het vrijhandelsverdrag TIPP. Het verdrag tast onze democratie aan en zet milieubescherming, voedselveiligheid, sociale rechten en privacy op het spel. In Den Haag en in Brussel gaan we aan de slag om dat te voorkomen.

Je kunt hier je handtekening zetten.

Meer informatie vind je hier.

 

Flyeren voor de Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen

GroenLinks Oldambt flyerde zaterdag 14 maart voor de Provinciale Staten op een druk winkelkruispunt in het centrum van Winschoten. Ook de Waterschapsverkiezingen werden niet vergeten met de steun van GroenLinks voor Water Natuurlijk.

Op de achtergrond d’ Olle Witte, een 14e eeuwse monumentale toren.

Op de foto van links naar rechts : Aart Jan Langbroek, Sander Doeve, Marijke Valeton, Ida Verkerk.

IN MEMORIAM PIETER POSTMUS

Een bevlogen politicus uit de gemeenteraad van Oldambt, is niet meer.

Veel te jong uit het leven, veel te jong uit onze gemeenschap.

GROENLINKS heeft Pieter in de Raad en de Commissies leren kennen als een man van zijn woord. Hij stond voor zijn principes, liet zich niet ompraten.

Als eenmansfractie doorstond hij alle politieke stormen, stelde kritische vragen en was altijd goed voorbereid ondanks de beperkingen van een kleine partij. Uit eigen ervaring weten wij hoe moeilijk dat kan zijn. Groot respect hebben we voor zijn vasthoudendheid en denken dan aan zijn intensieve actie voor het behoud van DE KLINKER. Met die actie zal zijn naam altijd verbonden blijven.

Hij was ook een aimabel mens, bescheiden, maar als het moest een doorzetter als hij zijn doel voor ogen had. Zijn lichamelijke handicap heeft hem allerminst belet zich voor 100% in te zetten. Na een periode zonder Raadszetel kwam hij bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen overtuigend terug met zijn OLDAMBT AKTIEF.

Wij – als GROENLINKS - zijn hem erkentelijk voor zijn inzet van vele jaren. De inwoners van de Gemeente Oldambt verliezen een bijzonder Raadslid. GROENLINKS wenst de familie veel sterkte bij de voortgang van het levenswerk van Pieter Postmus voor zijn OLDAMBT AKTIEF.

Afdeling GROENLINKS OLDAMBT, februari 2015

Aart Jan Langbroek, secretaris
Marijke Valeton-Sontrop