Nieuws

Brief aan B&W Oldambt over gaswinning en aardbevingen

Open brief aan het college van de gemeente Oldambt, Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel onrust is in de provincie Groningen over de aardgaswinning en de...

25 jan 2014

Lees meer
Nieuws

Wij gaan de bakens verzetten !

Veel van de ellende waar we nu, maar ook in de komende jaren in gemeenteland mee te maken krijgen heeft zijn oorsprong in het huidige regeringsbeleid. De 6...

20 jan 2014

Lees meer
Nieuws

GroenLinks Oldambt kiest Herman Folkerts als lijsttrekker

Met ruime meerderheid van stemmen heeft de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oldambt Herman Folkerts aangewezen als lijsttrekker bij de komende...

18 dec 2013 Redactie

Lees meer
Nieuws

Herindeling: de inspraak reactie van GroenLinks in de gemeenteraad van Oldambt

Geachte leden van de gemeenteraad, Vandaag is het aan u om iets te vinden over een te kiezen variant met betrekking tot de herindeling van onze gemeente...

16 dec 2013

Lees meer
Nieuws

GROEN LINKS GEEFT GEMEENTE OLDAMBT GOED RAPPORTCIJFER VOOR HET RECYCLEN VAN ELECTRISCHE APPARATEN.

Als inwoners van de gemeente Oldambt is het wellicht interessant te weten hoe het resultaat is van ingezamelde electrische apparaten. En de gunstige effecten...

06 okt 2013 Marijke Valeton-Sontrop

Lees meer
Nieuws

Hondenpoep

Voorzitter, Raads- en Commissieleden en overige belangstellenden. ...

21 apr 2013 Marijke Valeton-Sontrop

Lees meer
Nieuws

Ledenvergadering GroenLinks Oldambt, 11 april 2013

Door de Ledenvergadering is er een interimbestuur benoemd met als belangrijkste opdrachten: ...

02 apr 2013 cvandenakker

Lees meer
Nieuws

Fractie en wethouder uit GroenLinks

De twee GroenLinks-fractieleden in de gemeenteraad en de wethouder zijn uit GroenLinks gestapt. GroenLinks is nu niet meer vertegenwoordigd in het...

25 mrt 2013

Lees meer
Nieuws

VERSLAG BEZOEK AAN BRANDWEER/POLITIE OP 6 FEBRUARI 2013

Jaarlijks worden Raads-en commissieleden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst van politie en brandweer, dit keer een gecombineerde bijeenkomst in...

17 mrt 2013 Marijke Valeton-Sontrop

Lees meer
Nieuws

Notulen Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oldambt

Beknopte weergave van de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oldambt op 28 januari 2013 in m.f.c. Parkholt, Winschoten. 15 leden zijn aanwezig, 3 leden...

10 feb 2013 cvandenakker

Lees meer
Nieuws

GroenLinks en het statiegeld op PET flessen

Op 27 november jongstleden werd de fractie van GroenLinks door één van onze leden opmerkzaam gemaakt op de mogelijke verdwijning van het statiegeld op PET...

21 dec 2012 Marijke Valeton-Sontrop

Lees meer
Nieuws

GroenLinks houdt vast aan Winschoten als ziekenhuislocatie

PERSBERICHT

26 okt 2012

Lees meer