Nieuws

Kleine beestjes, grote impact

In het vierde debat van ‘it’s the food, my friend’ over bacteriën in de voedselkringloop kreeg het publiek antwoord op de vraag of biologische landbouw een alternatief kan zijn voor intensieve landbouw. Kunnen bacteriën in de bodem zorgen voor vruchtbare landbouwgrond? Een verslag van deze bijeenkomst vind je hier: http://bureaudehelling.nl/node/2986

Avond over duurzaamheid en werk in het Oldambt groot succes

Onder de titel ‘Duurzaam Meters Maken; Hoe krijgen we Oldambt duurzaam aan het werk?’, organiseerden de Oldambtster afdelingen van PvdA en GroenLinks op donderdag 18 februari een bijeenkomst over de mogelijkheden om op het vlak van de duurzaamheid vooruitgang te boeken en daarmee werkgelegenheid te scheppen. Gaan andere manieren om energie te produceren, isolatie van woningen, aandacht voor groen en natuur, duurzame landbouw, bio-based economy en toerisme niet alleen zorgen voor een beter milieu, maar leveren ze ook werk op in Oost-Groningen?

Prof. Henk Moll, GroenLinks gedeputeerde Nienke Homan en PvdA wethouder Laura Broekhuizen van Oldambt lieten aan de ongeveer 50 aanwezigen zien dat de mogelijkheden voor het grijpen zijn, maar ook dat het niet vanzelf zal gaan. Een goed doordachte aanpak, samenwerking en het vinden van voldoende financiering zijn voorwaarden voor een succesvol beleid.
Na de pauze kregen een aantal lokale ondernemers het woord die duurzaamheid ook als een mogelijkheid zien om met succes bedrijvigheid en werk te scheppen. Zij wezen nog op een aantal knelpunten, zoals de gebrekkige samenwerking tussen gemeenten, maar zagen volop kansen, juist voor het Oldambt.

Op de foto: Henk Moll

Shell stopt met boren op de Noordpool

Shell stopt met het onderzoek naar de mogelijkheid om olie te winnen op de Noordpool. Officieel omdat de resultaten van de proefboringen tegen vallen, de kosten hoog zijn en de regelgeving in offshore Alaska ‘onvoorspelbaar’. Maar misschien dat de acties van Greenpeace toch wel een beetje geholpen hebben!

Projectgroep Groen zoekt meedenkers en - doeners

De Stads-Groninger projectgroep 'Groen' van GroenLinks bestaat momenteel uit zo'n zo’n tien tot vijftien deelnemers. We houden ons bezig met uiteenlopende projecten van uiteenlopende lengte. Je kunt daarbij denken aan meer mens- winkel- of straatgerichte acties. Denk aan het tips geven aan winkels als het gaat om het gratis verstrekken van plastic zakjes, het open deurenbeleid en het koelen in supermarkten. Een ander voorbeeld is het bewust maken van de gevolgen van het verstenen van tuinen. Verder zijn we gek op het maken van Guerrillatuinen, het planten van tuinbonen, zonnebloemen en het aanleggen van bloemlinten. 

Natuurlijk bespreken we meer onderwerpen en voeren we meer acties uit dan alleen deze. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat voor groen onderwerp dan ook, schroom dan niet om contact op te nemen met Martijn van der Glas: martijn.vanderglas@gmail.com of 06-17781588. Ook leden buiten de afdeling of sympathisanten van GroenLinks zijn van harte welkom! 

De provincie Groningen geeft premie voor zonnecollectieven

De provincie Groningen stelt € 200.000 beschikbaar voor mensen die samen met anderen zonne-energie wil produceren. Je kunt daarbij denken aan zonnepanelen op gymzalen of op braakliggende grond. De financiële bijdrage wordt postcoderoospremie genoemd. Bovendien geeft de provincie deskundig advies aan mensen die kansrijke voorstellen doen. De plannen moet uiterlijk in 2016 worden uitgevoerd en moeten uiteraard passen binnen de bestaande planologische kaders. Meer informatie vind je op de site van de provincie: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/to...